Cymraeg language logo

Gwasanaethau ymgynghorol TG

Fel darparwr Gwasanaeth TG rydym yn gwneud llawer iawn o’n gwaith o bell, felly roeddem mewn lle da i fedru darparu datrysiadau i’n cleientiaid pan darodd argyfwng Covid-19.

Gofynnwch i’n Hymgynghorwyr

Gofynnwch i’n hymgynghorwyr am ymgynghoriad rhad ac am ddim ar y canlynol:

  • Datrysiadau gweithio o bell
  • Wi-Fi Tref
  • Band Eang Gwledig
  • Wi-Fi Fferm
  • Seiberddiogelwch
  • Diogelwch Systemau

Neu cysylltwch â ni am gefnogaeth datrys problemau neu gyngor am uwchraddio eich Systemau TG, neu llenwch y ffurflen ymholiadau isod.

Astudiaethau achos

Holwch am ein Gwasanaethau ymgynghorol TG...