Mae Gwasanaethau TG Telemat yn darparu CLG i fwy na 100 o fusnesau ar draws Cymru

Cymraeg language logo

Datrysiadau Wi-Fi i Fusnesau a swyddfeydd

Gall Telemat gynorthwyo i sicrhau bod eich busnes a’ch cwsmeriaid yn ddiogel ar lein a medrwch reoli’r safleoedd y mae eich cwsmeriaid yn medru cael mynediad iddynt. Mae ein datrysiadau Wi-Fi sydd wedi’u teilwra i fusnesau mawr a bach yn cynnig cefnogaeth reoli lawn gan ein tîm cefnogi a leolir yma yn Nghymru a hynny o bell ac ar safle.

Datrysiadau TG Gweithio o Bell

Mae Datrysiadau TG Telemat wedi dod yn arbenigwyr ar gysylltu pobl sy’n gweithio o adref, ac yn ddiweddar llwyddwyd i addasu mwy na 60 aelod o staff ar gytundeb Busnes Cymru i fedru dderbyn cysylltedd llawn.

O fewn 48 awr roedd y gweithwyr yn gweithio’n ddi-dor o adref.  Ers hynny rydym wedi gweithio gyda chwmnïau gwasanaethau proffesiynol, yn cynnwys cyfrifwyr, cyfreithwyr, cwmnïau gwasanaethau ariannol, Llywodraeth Cymru, busnesau twristiaeth a mudiadau Trydydd Sector.

Rydym yn hapus i gynnig ymgynghoriad cychwynnol rhad ac am ddim o ran trefnu lle gwaith, ymgynghoriad meddalwedd, materion seiberddiogelwch a defnyddio meddalwedd megis Microsoft Teams er mwyn cadw eich gweithwyr mewn cysylltiad o bell ac yn rhan o’ch tîm.

Astudiaethau achos

Holwch am datrysiadau Wi-Fi i fusnesau