Ymweliad Ben Lake AS

Fe wnaeth Ben Lake, Aelod Seneddol Ceredigion ymweld â hen fanc HSBC yn Llandysul ar ddydd Llun 8 Gorffennaf i gefnogi Antur Teifi yn ei waith o dynnu sylw at y problemau sy’n wynebu busnesau yn sgil diflaniad y banciau o’r ardaloedd gwledig.

Roedd y digwyddiad hefyd yn gyfle i gasglu barn busnesau am eu hanghenion dros goffi yng Ngwesty’r Porth.

Cafodd y digwyddiad sylw ar raglen Taro’r Post, Radio Cymru  gyda chyfraniadau gan Is-gadeirydd AnturTeifi, Steff Jenkins, y Cynghorydd Sir lleol Keith Evans, Breian Teifi, dyn busnes lleol a Ben Lake AS.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction