Y newyddion diweddaraf am gyllid busnes a chefnogaeth busnes Covid-19

Mae’r wybodaeth isod wedi’i diweddaru ac yn cynnig cipolwg ar y gefnogaeth sydd ar gael ifusnesau sy’n cael eu gorfodi i gau, ynghyd â’r meini prawf cymhwysedd cysylltiedig.

Hyd at £3,000 i fusnesau sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai.
Hyd at £5,000 i fusnesau sydd â gwerth adrethol o £12,001 i £51,000.
Bydd busnesau twristiaeth yn gymwys i gael yr un gefnogaeth os yw eu trosiant wedi gostwng 40%.
Mae busnesau mwy sydd â gwerth ardrethol hyd at £150k yn gymwys i gael taliad o £5k.

Oherwydd y cyhoeddiad am y cyfnod clo ar ganol nos neithiwr (Dydd Sul, Rhagfyr 20ed) fe fydd y sefyllfa yn cael ei diweddaru, felly edrychwch ar wefan Llywodraeth Cymru am ddiweddariadau bob dydd.

Mae mwy o wybodaeth am y pecyn cymorth busnes ar gael yn:

www.businesswales.gov.wales/coronavirus-advice.

Mae Antur Cymru yn asiantaeth fusnes o Gymru sy’n cefnogi economi fusnes Cymru trwy gynnig cyngor busnes i fusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a phrosiectau adfywio canol tref.

Gyda dros 40 mlynedd yn rhan o dirwedd fusnes Cymru, mae Antur Cymru yn darparu gwasanaeth cyngor Busnes Cymru yng Nghanolbarth, Gorllewin a Gogledd Cymru yn ogystal â chynnig ystod o wasanaethau ymgynghori masnachol ac arbenigol.

Os hoffech gael cefnogaeth Ymgynghorydd Busnes Cymru trwy Antur Cymru, cysylltwchâ’n swyddfeydd rhanbarthol:

Busnes Cymru Canolbarth a Gorllewin Cymru: 01267 233749

Busnes Cymru Gogledd Cymru: 01745 585025

www.anturcymru.org.uk

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction