Y Gymraeg a Busnes yn Nyffryn Teifi – beth nesa?

Wedi eu trefnu gan Fusnes Cymru, cynhaliwyd cyfres o seminarau ar draws Dyffryn Teifi yn ystod mis Gorffennaf a mis Medi ar gyfer perchnogion busnes yn yr ardal.  Nod pob seminar oedd canfod pam a sut y byddai busnesau yn elwa o ddefnyddio’r iaith Gymraeg i hyrwyddo eu busnes .

Beth sy’n digwydd nesaf? Ymunwch â ni yn y drafodaeth, Bydd dim angen i chi ddod a dim gyda chi heblaw beiro a brwdfrydedd.

Hwn oedd y gweithgaredd cyntaf o fenter ddeublyg gyda’r bwriad  o ddatblygu “ymdeimlad o le” ar gyfer Dyffryn Teifi – gyda’r iaith Gymraeg wrth galon y gweithgaredd – er mwyn creu pwynt gwerthu unigryw y gellir ei ddefnyddio er budd i fusnesau

Y gweithdy nesaf fydd y Pwerdy. Bydd hwn yn gyfle i gydweithio gyda phobl o’r un anian i roi siap ar strwythur yr hunaniaeth honno a fydd yn cynhyrchu pwer ychwanegol i botensial yr iaith Gymraeg i elwa …

  1. busnesau a’n mentrau ein hunain, ac
  2.  economi Dyffryn Teifi yn gyfan gwbl.

O’r rhestr isod, dewiswch y Pwerdy fydd fwy cyfleus i chi. Bydd bwffe da yn eich disgwyl i’ch harbed rhag y ffwdan o lyncu swper cyn hastu i’r cyfarfod.

Bydd dim angen i chi ddod a dim gyda chi heblaw beiro a brwdfrydedd.

Dyddiadau a Lleoliadau:

  • Clwb Rygbi Castellnewydd Emlyn 2 Tachwedd, 2015, 7.00 – 9.00pm
  • Gwesty’r Porth Llandysul 3 Tachwedd, 2015, 7.00 – 9.00pm
  • Ystafell Y Twr, Castell Aberteifi 9 Tachwedd, 2015, 7.00 – 9.00pm
  • Clwb Rygbi Llanbedr Pont Steffan 10 Tachwedd, 2015, 7.00 – 9.00pm

Cysylltwch ag Eleri Lewis i sicrhau lle I sicrhau eich lle ar 01239 712321 neu [email protected]  Darperir lluniaeth ysgafn felly nodwch unrhyw anghenion bwyd arbennig os gwelwch yn dda.

Dosbarthir gwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru gan Antur Teifi yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru.

Welsh Government Logo         European Regional Development Fund Logo

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction