Wythnos Cyngor Busnesau Bach 4-10 Medi

Syrjeri’s  Cyngor Busnes Antur Teifi yn Cefnogi Wythnos Cyngor Busnesau Bach

Fel rhan o Wythnos Cyngor Busnesau Bach, bydd Antur Teifi yn cynnal cymorthfeydd cyngor busnes ar gyfer perchnogion busnesau bach ac unrhyw un sy’n meddwl dechrau busnes.

Mae Antur Teifi wedi bod yn cefnogi busnesau ers bron i 40 mlynedd. Ry’ ni’n gweithio gyda llawer o fusnesau ar draws Cymru bob blwyddyn i’w helpu i lansio neu i dyfu a datblygu marchnadoedd newydd. Fel asiantaeth fenter hir-sefydledig ry’ ni’n ymwybodol o’r materion sy’n wynebu entrepreneuriaid a busnesau.

Ry’ ni’n gwybod mai un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu busnesau bach yw cyllid  – naill ai’n ymwneud â gofynion y misoedd cyntaf i’r rhai hynny sy’n dechrau busnes neu i’r rhai hynny sy’n masnachu eisoes,  sut i gael gafael â chyllid i symud i’r lefel nesaf.  Credwn nad yw perchnogion busnes yn ymwybodol o’r opsiynau ariannu eraill sydd ar gael iddynt.

Yn ddiweddar, yn rhan o’n  hymrwymiad i helpu busnesau ry’ ni wedi ehangu ein portffolio o wasanaethau ariannol. Bellach, gallwn ddarparu cyllid asedau, morgeisi masnachol, cyllid tymor byr a llawer, llawer mwy.

Yn ogystal â’n gwasanaethau ariannol newydd ein hunain, mae Antur Teifi hefyd yn darparu gwasanaeth cyngor am ddim ar ran Llywodraeth Cymru sef gwasanaeth Busnes Cymru  yn ogystal â chynllun Start Up Loan Llywodraeth y DU.

Ry’ ni hefyd yn cynnig gwasanaeth  Cynllunio Busnes, Gwerthu a Marchnata a Chymorth TG trwy ein tîm profiadol o dechnegwyr yn Telemat.

Dewi Williams yw Rheolwr Gyfarwyddwr Antur Teifi “Mae 99.3% o fusnesau yng Nghymru wedi’u cofrestru  fel rhai bach a chanolig eu maint (SME).  Maent yn asgwrn cefn economi Cymru ac yn chwarae rhan hanfodol wrth greu swyddi a datblygu cymunedau ffyniannus. Edrychwn ymlaen at y cyfle hwn yn ystod Wythnos Cyngor Busnesau Bach i gynnig ein cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig naill ai trwy ein gwasanaethau masnachol ein hunain neu drwy eu cyfeirio at gynghorwyr ein partneriaethau. Ry’ ni’n estyn gwahoddiad i unrhyw un a hoffai gael mwy o wybodaeth am ein gwasanaethau, neu  drafodaeth anffurfiol am sut y gallwn ni helpu,  i alw i mewn yn un o’n swyddfeydd ddydd Gwener. ”

Bydd y swyddfeydd ar agor o 9.00 y bore hyd at 5.00 y prynhawn yn y lleoliadau canlynol:

Castellnewydd Emlyn, Parc Busnes Aberarad,  Castellnewydd Emlyn  SA38 9DB

12-14 John St, Llanelli SA15 1UH

Werndriw, 23 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan  SA48 7BH

 

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction