Wi-Fi rhad ac am ddim i drefi a thraethau Sir Benfro

A allai eich tref chi elwa o wella’r berthynas gydag ymwelwyr?  Efallai eich bod  eisoes yn gweithredu opsiynau gwahanol o gyfathrebu â nhw e.e. pwyntiau gwybodaeth o amgylch y dref, trwy’r wefan neu golofn “beth sy’ ‘mlaen” yn y papur lleol. Ond tybed a ydych chi wedi ystyried cyflwyno Wi-Fi rhad ac am ddim trwy’r dref ar eu cyfer?

Mae Telemat yn cydweithio â Chyngor Sir Penfro ar hyn o bryd yn gosod cysylltiadau wi-fi mewn 10 o drefi ar draws y Sir. Yn rhan o o gynllun peilot tair blnyedd gwerth £160,000 y nod yw i roi hwb i fusnesau a thwristiaeth a hynny, yn y pendraw, ym mhob dref yn y Sir.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad llawn am y prosiect

Pam bod Wi-Fi yn bwysig?

Dros y blynyddoedd mae cysylltu â’r rhyngrwyd wedi dod yn fwy-fwy pwysig. Mae’r rheswm am y cynnydd yn mynd law-yn llaw â’r cynnydd yn nifer y bobol sy’n berchen ar ffonau clyfar. Gall cyswllt anghyson â’r we neu signal gwael effeithio ar eich  tref mewn ffordd negyddol. Gallai methu â chynnig cysylltiad rhyngrwyd dibynadwy ddylanwadu ar faint o amser y mae pobl yn aros yn eich tref,  lefel ymgysylltiad ymwelwyr â’r dref  ac a fyddant yn debygol o  dychwelyd eto.

Mae yna nifer o resymau pam bod ymwelwyr yn dymuno cael mynediad i’r rhyngrwyd. Dyma rai ohonynt:

  • Er mwyn i ymwelwyr newydd i’r dref ddod o hyd i wybodaeth am weithgareddau ac atyniadau i ymweld â nhw.
  • Mae mwy a mwy o bobl yn dymuno cadw mewn cysylltiad gyda gwaith trwy e-bost yn ystod eu harosiad.
  • Mae’r byd sydd ohoni yn fyd sy’n hoff o gymdeithasu’n gyhoeddus. Mae angen mynediad i’r llwyfannau cymdeithasol ar bobl i rannu eu profiadau ac i ddilyn eu cylchoedd cymdeithasol ar-lein.
  • Gyda’r holl gemau a fideos sydd ar lein, mae dyfeisiau tabled yn cael eu defnyddio fel ffynhonnell o adloniant ar gyfer plant.
  • Mae llawer o bobl yn defnyddio eu ffonau clyfar i ffeindio’u ffordd o gwmpas y dref. Gellir gwneud hyn trwy apps gwe-lywio. Mae angen mynediad wi-fi da er mwyn  i’r rhain i weithio’n effeithiol.

Manteision wi-fi am ddim i’ch tref

  • Y gallu i fonitro y mannu y mae ymwelwyr yn ymweld â nhw fwya
  • Deall gofynion eich ymwelwyr.
  • Rhannu gwybodaeth am ddigwyddiadau yn y dref
  • Hyrwyddo siopau a chynigion a gweithgareddau

Gallai wi-fi mewn trefi rhoi hwb i fusnesau.

Wi-Fi rhad am ddim i ddeg o drefi Sir Benfro yn cynnwys Hwlffordd, Aberdaugleddau a Th? Ddewi.

Llandrindod yn lansio wi-fi rhad ac am ddim mewn manau agored yn y dref.

 

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction