SYMUD YMLAEN YN DILYN CYFNOD TWF O 12 BLYNEDD

Yn dilyn cyfnod twf o 12 mlynedd mae Rheolwr Gyfarwyddwr Antur Teifi, Dewi Williams, yn gadael y cwmni.

Gydag 20,000 o fusnesau wedi’u cefnogi, 4,000 o swyddi hunan-gyflogedig a busnesau newydd wedi dechrau, ac 11,000 o swyddi newydd neu wedi eu diogelu, mae’r cwmni mewn sefyllfa dda wrth symud ymlaen i’r cam nesaf  o dwf.

Nawr yn ei 40fed blwyddyn, mae Antur Teifi wedi wynebu nifer o heriau wrth weithredu o fewn yr  hinsawdd economaidd cyfnewidiol sydd wedi bod ohoni. Mae’r cyfleoedd masnachol sydd wedi cael eu meithrin a’u datblygu dros y 12 mlynedd diwethaf wedi sicrhau bod sefyllfa Antur Teifi yn asiantaeth cymorth busnes mor berthnasol heddiw ag yr oedd yn 1979.

Mae’r  broses o benodi Rheolwr Gyfarwyddwr newydd gyda’r uchelgais, y weledigaeth a’r brwdfrydedd i adeiladu ar y llwyddiant hwn, bellach wedi dechrau.

Mae manylion y rôl yn cael eu paratoi ar hyn o bryd a byddant ar gael yn yrstod yr wythnosau nesaf.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction