Swyddfeydd â dodrefn i’w rhentu yn Aberteifi a Chastellnewydd Emlyn

Aberteifi

• Dwy swyddfa
• £238.33 y mis yr un (dim TAW) neu £55 yr wythnos
• 2 ddesg ym mhob swyddfa

Castellnewydd Emlyn
Swyddfa 1
• 1 ddesg
• £282.10 y mis heb gynnwys TAW (£338.52 yn cynnwys TAW) neu £65.10 yr wythnos
Swyddfa 2
• Dwy ystafell
• Ystafell 1 sydd â 2 ddesg
• Ystafell 2 sydd ag 1 ddesg
• £338.42 y mis heb gynnwys TAW (£406.10 yn cynnwys TAW) neu £78.10 yr wythnos

Nid yw’r costau’n cynnwys:
• ffôn*
• band eang*
*ar gael drwy wasanaeth Telemat

Caiff y swyddfeydd eu gosod ar brydles gyda thrwydded 6 mis, a bydd angen rhoi 6 wythnos o rybudd cyn terfynu’r brydles.

Cysylltwch â ni drwy ffonio 01239 710238 neu ebostio [email protected]

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction