Williams Marine

Busnes teuluol yw Williams Marine sydd wedi tyfu ac arallgyfeirio mewn amser byr ers iddo gychwyn yn 2018.  Mae’r busnes yn gweithredu o ran dal cregynbysgod a chynhyrchu cychod ar ddau safle yn Aberdaugleddau a Llanelli.

Mae’r gefnogaeth y mae Antur wedi’i roi yn cynnwys:

 • Cynorthwyo i greu Cynllun Busnes, Cynllun Marchnata a Rhagamcaniadau Ariannol er mwyn derbyn arian o’r banc.
 • Cydweithio gyda Chronfa Twf Sir Gaerfyrddin er mwyn dod o hyd i arian grant.
 • Cydweithio gyda’r cleient er mwyn cwblhau cais llwyddiannus i gronfa Loteri Sir Benfro.
 • Cyflwyniad i brosiect Pysgodfeydd Llywodraeth Cymru.
 • Cefnogaeth gyda Digwyddiad Hyrwyddo Byw.
 • Cyflwyniad i gefnogaeth ymgynghorol arbenigol mewn Allforio, AD a Chynaliadwyedd.

Williams Marine Business Wales and Antur Cymru case study

Cefnogaeth Allforio Arbenigol

Cregynbysgod

 • Cefnogaeth masnachu rhyngwladol er mwyn edrych ar y posibilrwydd o allforio cynnyrch byw i Qatar, Ffrainc a Sbaen gyda chysylltiadau i gefnogaeth Llywodraeth Cymru ym mhob gwlad a dealltwriaeth o ddatblygu dulliau a phrosesau.
 • Cyflwyno partneriaid allweddol er mwyn galluogi rhoi’r broses allforio yn ei lle.

 

Cychod

 • Darparwyd cymorth allforio i farchnadoedd allweddol yn cynnwys UDA a Seland Newydd.
 • Mae allforio bellach yn rhan allweddol o’r strategaeth fusnes.

 

Adolygiad Cynaliadwyedd a Chefnogaeth

 • Cefnogir trwy ddatblygu Polisi Amgylcheddol a strategaeth fonitro briodol.
 • Darparwyd cyngor a chanllawiau ar reolaeth safle ac osgoi llygredd, yn cynnwys templedi a deunyddiau hyfforddi.
 • Cyfeirio at offer rhewi ynni effeithlon a chymhellion cysylltiedig â threth.

 

Cefnogaeth AD Arbenigol

 • Darparu canllawiau ar Delerau ac Amodau Cyflogaeth Ysgrifenedig a Llawlyfr Cwmni
 • Rhoi polisïau priodol yn eu lle, yn arbennig Polisi Cyfle Cyfartal a Chynllun Gweithredu, Polisi Iaith Gymraeg
 • Darparu gwybodaeth yn ymwneud â methodoleg recriwtio teg, gweithdrefnau anwytho a rheoli perfformiad
What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction