Wi-Fi tref Caernarfon

Yn 2017 gofynnwyd i Telemat gyflwyno astudiaeth dichonoldeb ar gyfer Tref Caernarfon i edrych ar y manteision a’r posibilrwydd o gynllun Wi-Fi tref. Darparwyd adroddiad wnaeth arddangos gwerth y cynllun fel gwasanaeth oedd yn ychwanegu gwerth i’r dref a hefyd fel modd pwerus o ddadansoddi data am nifer yr ymwelwyr â’r dref. Gan bod yn rhaid i bobl arwyddo er mwyn cael mynediad i’r gwasanaeth, mae yna hefyd elfen farchnata yn perthyn i gynllun o’r fath.

Yn dilyn cyflwyno’r astudiaeth dichonoldeb fe aeth Telemat ymlaen i ennill y tendr i osod a chynnal a chadw’r system sydd bellach yn cynnwys canran fawr o ganol tref Caernarfon, gan ddarparu Wi-fi am ddim i gannoedd o bobl bob dydd. Mae’r data mae’r system yn ei greu wedi bod yn allweddol yn mesur llwyddiant yr amrywiol ddigwyddiadau trwy fesur nifer yr ymwelwyr ar y dyddiau penodol hynny yn ogystal â llwyddiant strategaethau mwy tymor hir trwy fesur patrymau ymwelwyr yn dychwelyd i’r dref. Mae busnesau lleol hefyd wedi bod yn gweithio gyda’r Ardaloedd Gwella Busnes (AGB) er mwyn creu cylchlythyron a darnau eraill o wybodaeth i’r rheni sy’n defnyddio’r Wi-Fi ac sydd am eu cynnwys er mwyn derbyn marchnata.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction