Wi-Fi tref Aberteifi

Fe wnaeth tref farchnad brysur Aberteifi yng Ngheredigion ofyn am wasanaethau ymgynghorol Gwasanaeth TG Telemat er mwyn datblygu gwasanaeth Wi-Fi i’r dref, i ddechrau er mwyn darparu cysylltedd i ymwelwyr a siopwyr rhanbarthol, ond fe wnaeth y prosiect a ddarparwyd gan ein tîm fynd y tu hwnt i’r disgwyliadau cychwynnol hynny. Mae’r datrysiad bellach yn cynnig:

  • Wi-Fi yn y lleoliadau siopa ac ardaloedd ehangach.
  • Olrhain symudiadau ymwelwyr ar draws y dref.
  • Dadansoddi data sy’n medru rhoi manylion am amserau prysur a thawel pan fydd cwsmeriaid yn siopa ac arferion hamdden.
  • Cyfleoedd marchnata uniongyrchol, lle mae ymwelwyr yn rhoi caniatad, trwy ffonau symudol a thabledi.
  • Casglu manylion cyswllt ebost a ffonau symudol trwy feddalwedd rhoi caniatad.

 

Rhoddwyd gwasanaeth marchnata rheolaidd yn ei le er mwyn anfon newyddion ar weithgarwch yn y dref i fwy na 10,000 o bobl (Mehefin 2020) er mwyn denu cwsmeriaid yn ôl.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction