Ty Castell, Caernarfon

Manteisiodd Gareth Fon Jones a Roland Evans ar gyfle i greu busnes gyda ‘ymdeimlad o le Cymreig’ yng Nghaernarfon ac fe aethant at Busnes Cymru er mwyn cael cefnogaeth wrth sefydlu’r busnes a chodi arian. Mae’r ddau yn siaradwyr Cymraeg ac fe aethant ati i ddod â’r cynnyrch lleol, y gosodion a’r ffitiadau gorau ynghyd i greu Pwynt Gwerthu Unigryw y fenter newydd.

Roedd y gefnogaeth gan Busnes Cymru yn cynnwys:

  • Cynllunio Busnes a rhagolygon ariannol
  • Codi arian ar gyfer prynu’r adeilad
  • Dod o hyd i gefnogaeth ar ffurf grant
  • Gweithdai a helpu perchnogion y busnes i ddod â’r sgiliau angenrheidiol ynghyd er mwyn diwallu gweledigaeth y busnes

Heddiw, mae’r busnes yn cynnig prydau tebyg i dapas ac yn arbenigo yn y cynnyrch gorau o Wynedd, Cymru a’r byd, gan gynnwys brecwast, cinio, te prynhawn a phrydau gyda’r hwyr. Mae pedair ystafell en-suite wedi’u dodrefnu’n wych er mwyn darparu profiad Cymreig unigryw i ymwelwyr.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction