Sustainable Site Power (SSP)

Daeth Sustainable Site Power (SSP) at Antur Cymru cyn iddo gychwyn gyda chais i’w cynorthwyo ar ddylunio brand newydd a chyngor ar farchnata. Y busnes hwn yw’r cyntaf i ddod â system ynni oddi ar y grid i’r farchnad ‘The Solar Wedge’ ar gyfer y diwydiant adeiladu a sectorau eraill, a chefnogwyd trwy:

  • Sesiwn trafod syniadau er mwyn edrych ar strategaeth gyfathrebu
  • Ymchwil desg a byrddau awyrgylch er mwyn hwyluso creu briff i’r brand
  • Elfennau gweledol i’r brand
  • Dyluniad brand terfynol

 

Cafodd y ‘Solar Wedge’ ei ddyfeisio gan Reolwr Gyfarwyddwr cwmni ‘Stuart Thomas’, ac a ddatblygwyd o gynhwysyddion storio a chanddynt baneli solar ar y brif wyneb sy’n bwydo batri ac yn pweru generadur. Rheolir y systemau o bell a gellir eu monitro er mwyn gwneud y defnydd gorau o’r pŵer a sicrhau bod y defnydd a wneir ar safle mor effeithlon â phosib tra ar yr un pryd darparu gwasanaeth trwsio 24/7 i sicrhau bod yna bŵer yn parhau ar y safle.

Mae SSP yn ei ail flwyddyn o fasnachu ac yn profi twf cyflym gydag unedau mewn defnydd ar draws y DU.

 

 

SSP Logo

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction