Splice Cast

Mae Splice Cast yn y busnes o achub bywydau!  Wedi’i leoli yn y Drenewydd, mae’r cwmni’n arbenigo yn bennaf mewn cynhyrchu ac ail-werthu cynhyrchion meddygol,

Mae eu hystod flaenllaw o offer canfod canser ceg y groth yn cynnwys nifer o frandiau eu hunain, yn ogystal â rhai dyfeisiau ychwanegu patent unigryw sy’n gwneud y gweithdrefnau’n fwy cywir.  Gwerthir eu holl gynhyrchion yn y DU ac Ewrop.

Fel cyflenwr cynhyrchion a dyfeisiau meddygol hanfodol, mae gan Splice Cast ran allweddol i’w chwarae fel partner mewn llawer o gadwyni cyflenwi fel y GIG.  Er mwyn cwrdd â rhwymedigaethau cytundebol, roedd y Rheolwr Gyfarwyddwr, Duncan Morren â’r tîm yn teimlo bod Brexit yn peri nifer o fygythiadau posibl, yn bennaf i ofynion logistaidd a chyflenwi.

Roedd yr help a ddarparwyd gan Busnes Cymru yn cynnwys:

Mae Busnes Cymru wedi ein helpu i nodi a gwneud cais am gefnogaeth Grant Cydnerthu Brexit (£48,595) sydd wedi cyfrannu at sicrhau bod gofod warws ychwanegol ar gael, sydd yn ei dro yn caniatáu inni ddal stociau mwy o ddeunyddai crai yn ogystal â nwyddau gorffenedig i’n hamddiffyn o effeithiau oedi ar y ffin a unrhyw ymyrraeth ar chyflenwadau.  Mae hwn wedi bod yn gam hanfodol i’n gwneud yn barod ar gyfer Brexit an anawsterau cyflenwi posibl, yn ogystal â chadw ein cwsmeriaid a’n cytundebau cyfredol.

Mae gan Splice Cast berthynas barhaus â Busnes Cymru ac maent yn cael cefnogaeth ac arweiniad gan ei bod hi’n anodd rhagweld sut y bydd Brexit yn troi allan, felly mae’n anodd cynllunio ar ei gyfer yn gyfatebol. Mae ganddyn nhw staff ychwanegol ac maent wedi cynnal ail shifft i ymdopi â’r cyfnodau galw uchel ac isel disgwyliedig gan sectorau preifat a’r GIG.

Yn ddiweddar, mae Splice Cast wedi uwchraddio eu darpariaeth TG i wneud archebu yn symlach ac yn gyflymach, a ddylai ei gwneud hi’n hawdd i sicrhau parhad o’r cyflenwad ar gyfer cwsmeriaid.  Mae’n amser ansicr, ond ma nhw’n ystyried Brexit fel cyfle i weithgynhyrchwyr y DU.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction