Roy’s Cafe

Cysylltodd perchennog Roy’s Cafe, Barir Eydan â Busnes Cymru ddiwedd 2019 pan oedd yn adnewyddu adfeilion caffi a oedd wedi bod yn segur ers 5 mlynedd ac a oedd unwaith yn ganolfan i’r pentref ar gyfer prydau brecwast a chinio.

Er bod gan Barir brofiad da mewn arlwyo, bu mewn partneriaeth busnes yn flaenorol, roedd angen bwrdd seinio a chyngor arno er mwyn hwyluso ei fenter unigol gyntaf.

Penodwyd Cynghorydd Busnes Cymru a rhoddwyd pecyn o gefnogaeth gyffredinol ar waith a oedd yn cynnwys:

  • Cyngor ar ei gytundeb les.
  • Cyfeirio at gymorth ar ei Seilwaith TG.
  • Cyfeirio at gyfleoedd cyllid.
  • Cyngor ar gynllunio cyllid.
  • Helpu gyda throsolwg o’i gostau cychwyn.
  • Help i lenwi Ffurflenni Mynegi Diddordeb ar gyfer cyllid grant.
  • Cyngor ar farchnata.
  • A chyfeirio ymhellach at weithdai ar Adnoddau Dynol, Marchnata a Chyllid.

 

Mae’r busnes bellach wedi’i adfer yn ganolfan i’r pentref sy’n gweini brecwast a chinio traddodiadol. Bu argyfwng COVID-19 yn broblem ond cafodd ei goresgyn o fewn dim wrth i Barir gynnig gwasanaeth tecawê ffonio a chasglu.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction