Purah Candles, Llanelli

Gadawodd Helen Williams ei swydd dysgu hanes, cyn mentro a chychwyn ei busnes ei hun. Mae ei chanhwyllau Purah o’r radd flaenaf i’w gweld yn rhai o siopau manwerthu mwyaf nodedig Cymru, ond dechreuodd ei thaith gyda chymorth Busnes Cymru. Roedd hi wedi’i lleoli yn Llanelli, yn fam brysur a oedd yn gweithio amser llawn ac yn wynebu cyfnod tyngedfennol o ran ei swydd dysgu newydd. Penderfynodd fynd i un o weithdai Busnes Cymru sef ‘Cychwyn a rhedeg eich busnes’ a dyma ddechrau ar y gefnogaeth a dderbyniodd Helen sy’n cynnwys:

  • Cefnogaeth un i un gan Gynghorydd Busnes Cymru profiadol
  • Cyngor ynghylch enwi a brandio
  • Mynychu gweithdy Cychwyn a Rhedeg eich busnes
  • Mynychu gweithdy cadw llyfrau
  • Mynychu gweithdy Marchnata

 

Mae Canhwyllau Purah ar gael nawr mewn dros 30 o siopau manwerthu safon uchel ar draws Cymru a Lloegr.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction