Parc Brownhill

Parc gwyliau i’r teulu yw Parc Gwyliau Brownhill yng Nghei Newydd, Gorllewin Cymru.

 

Yr her

Roedd y perchnogion wedi buddsoddi’n drwm mewn cynllun Wi-Fi i drigolion nad oedd erioed wedi gweithio’n iawn, roedd yn broblem gan bod y signal 3G a 4G yn wael yn yr ardal.

 

Gwasanaethau TG Telemat a’r datrysiad

Yn ystod y cyfarfod cychwynnol, daeth yn amlwg bod y perchnogion am gael system Wi-Fi syml i ddarparu cymaint o signal â phosib ar draws y parc cyfan, gyda’r un rhwydwaith yn darlledu ar draws yr ardal gyfan.

Roedd y perchnogion yn amharod i dalu swm mawr nes eu bod yn hyderus y byddai’r cynllun yn gweithio fel y dylai. Fel partner i Cisco Meraki, roeddem yn medru archebu caledwedd y gellid ei osod dros dro i brofi a oedd yn gweithio. Unwaith i hynny gael ei wneud roedd y perchnogion a’r trigolion yn gallu gweld bod y cynllun yn gweithio fel y dylai, archebwyd a chafodd y cynllun ei osod yn ei le.

Roedd y datrysiad yn cynnwys:

  • Adnabod y mannau gorau i osod yr offer er mwyn cael y signal gorau
  • Gosod naw man mynediad sy’n medru gwrthsefyll tywydd er mwyn cael mynediad i fwy na 30,000 metr sgwâr
  • Gosod mannau mynediad eraill yn y clwb i gael mynediad Wi-Fi
  • Cyfnod byr er mwyn profi ei fod yn gweithio’n iawn

 

Y canlyniad:

  • Agorwyd y cynllun Wi-Fi ym mis Mai 2019, gan brofi i fod yn llwyddiannus ar unwaith gyda channoedd o ddyfeisiau yn cysylltu yn ystod y dyddiau cyntaf. Dros gyfnod prysur yr haf, roedd uchafbwynt y defnydd yn fwy na 1TB yr wythnos wedi’i rannu dros gannoedd o ddyfeisiau
What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction