Huntingdon Fusion Techniques

Fe’i hadnabyddir yn eang fel arweinwyr byd ym maes weldio nwy a thechnegau puro, mae Huntingdon Fusion Techniques yn parhau i osod y safon ar draws y diwydiant. Yn 2020 bydd y busnes yn dathlu 40 mlynedd wrth iddo barhau i arloesi, dylunio a datblygu cynhyrchion newydd ar gyfer y farchnad fyd-eang.

Mae Antur Cymru a Busnes Cymru yn parhau i gefnogi’r busnes hwn ym Mhorth Tywyn er mwyn cyrraedd marchnadoedd rhyngwladol newydd ac er mwyn dod o hyd i nawdd i ddatblygu cynnyrch newydd mewn partneriaeth. Georgia Gascoyne, CEO a rheolwr gyfarwyddwr y DU, sy’n gyrru’r gwaith gan barhau i ehangu’r busnes, “rydym yn falch o’r cynnyrch a ddatblygir ac a gynhyrchir yma yng Nghymru, cynnyrch sy’n cael ei allforio dros y byd i gyd”. Esbonia Georgia “Mae busnesau’n teithio i’n swyddfeydd am hyfforddiant cynhyrchu ac eleni rydym wedi datblygu cyfleuster hyfforddi newydd er mwyn sichau ei fod y gorau yn y diwydiant.”

Mae’r gefnogaeth a roddwyd yn cynnwys:

  • Cyllid gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu cynnyrch newydd, bellach mae wedi’i ddylunio, ei ddatblygu a’i roi ar y farchnad.
  • Cefnogaeth i fasnachu’n rhyngwladol i farchnadoedd newydd ar draws y byd yn cynnwys Twrci, Awstralia a Siapan sy’n ychwanegol i’r gefnogaeth barhaol o fasnachu gyda 40 a mwy o farchnadoedd allweddol.
  • Cefnogaeth ar gyfer cysylltiadau busnes sydd eisoes yn bodoli a methodolegau marchnata.
  • Grantiau  a chysylltiadau yn ytsod yr argyfwng Covid-19 cyfredol.

Gofynnir i Georgia’n rheolaidd i roi darlithoedd a seminarau ar draws y byd mewn digwyddiadau allweddol ac arddangosfeydd a hi oedd enillydd Gwobr y Llywydd yn 2019 yng Ngwobrau Busnes Cymru ac yn aelod a sefydlodd grŵp llywio Fforwm Niwclear Cymru.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction