Felinwynt

Pentref yng Ngheredigion tua 4 milltir o Aberteifi yw Felinwynt. Er gwaethaf hyn, mae cyflymder y band eang i drigolion yn araf iawn gyda chyflymder lawrlwytho ar gyfartaledd tua 2 Mpbs.

Yn ffodus mae’r 3G a’r 4G yn y pentref yn wych sy’n golygu ein bod wedi medru cymryd mantais o gynllun grant Allwedd Band Eang Cymru Llywodraeth Cymru sydd ar gael i bobl lle mae’r band eang yn wael er mwyn gwella’r gwasanaeth. Hyd yn hyn rydym wedi cynorthwyo:

  • Dwsin o gartrefi yn Felinwynt i wella cyflymder eu band eang o 2 Mbps i gymaint â 40 Mpbs trwy osod erial 4G allanol a llwybrydd 4G tu fewn. Fel arfer telir am gostau cyfalaf gosod yr offer gan y grant ac yna disgwylir i’r cartref dalu’r costau rhentu misol am y band eang ar gost o £22 y mis yn Felinwynt am ddata diderfyn.
  • Byddai’r gwaith o osod datrysiadau i fusnesau a leolir yn y pentref ac yn fwy diweddar i bobl broffesiynol yn gweithio o adref yn ystod yr argyfwng Covid–19, wedi bod yn llawer iawn anoddach oni bai bod y datrysiad hwn yn ei le.

 

Mae’r datrysiad hwn yn un ymarferol i lawer o leoliadau ar hyd a lled Cymru lle mae’r band eang yn wael – os hoffech chi i ni edrych i weld beth sydd ar gael yn eich ardal ac a ydych yn gymwys i dderbyn grant, yna cysylltwch.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction