Cyfrifwyr Siartredig LHP

Mae Cyfrifwyr Siartredig LHP sydd a’i bencadlys yng Nghaerfyrddin wedi defnyddio gwasanaethau TG Telemat, i ddarparu Cytundeb Lefel Gwasanaeth (CLG) cwmni dros y 5 mlynedd diwethaf er mwyn darparu datrysiad gwaith swyddfa o bell i’w staff o 50. Mewn ymateb i argyfwng COVID 19, mae Telemat wedi galluogi’r busnes i fedru gweithio’n llawn o bell o fewn 24 awr yn eu swyddfeydd yng Nghaerfyrddin, Hwlffordd a Llambed. Medrodd LHP barhau i gynorthwyo cleientiaid gyda chyngor amserol yn ystod yr argyfwng gan wneud hynny’n ddi-dor.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction