Coles Distillery

Buddsoddodd y teulu Coles lawer iawn o’u harian eu hunain o’u busnes The White Hart yn Llanddarog i adeiladu distyllfa o’r radd flaenaf, a oedd yn caniatáu i nifer o linellau o wirodydd gael eu distyllu ar yr un pryd.

Er eu bod yn fragwyr traddodiadol profiadol, roeddent bellach yn cychwyn ar y prosiect newydd hwn a gofynnon nhw am gymorth busnes cyffredinol.

Arweiniodd y gefnogaeth at:

  • Helpu i nodi ffrydiau ariannu drwy brosiectau Cywain a Bucanier.
  • Yna, derbyn cymorth arbenigol i gynhyrchu rhagamcaniadau ariannol ar gyfer y ceisiadau
  • Cymorth ymgynghori brand pellach i ddatblygu amrywiaeth o Rymiau a Blend Chw
  • Cyflwynwyd ein cynghorydd cynaliadwyedd hefyd i edrych ar y defnydd o gynhyrchion gwastraff a chyngor ar becynnu.
What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction