Catalydd gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

business wales logo

Prosiect ar y cyd yw Catalydd rhwng y Brifysgol a mudiadau partner yn Iwerddon, yn cynnig cymorth busnes ar gyfer y sector bwyd a’r sector  cynaliadwyedd. Mae Antur Cymru’n cynnig gwasanaeth ymgynghorol i adolygu busnes ar gyfer y prosiect Catalydd a’i gleientiaid, gwasanaeth sydd wedi parhau trwy gydol yr argyfwng COVID-19.

Gennym ni darparwyd:

  • Adolygiadau un i un gyda chleientiaid y prosiect, yn yr achos hyn, cleientiaid Bwyd a Diod
  • Cyngor manwl ar strategaethau busnes, cynllunio busnes a rhagolygon ariannol
  • Cyngor ar werthu a marchnata
  • Enwi brand a strategaeth frandio
  • Creu briff brand i’r dylunwyr
  • Cyngor technegol ar gynnyrch a deunydd pecynnu

 

Mae enghreifftau’n cynnwys gwneuthurwyr cacennau ‘artisan’ a oedd am adolygu ei gynllun busnes yng ngoleuni COVID-19, cwmni Bwydydd Egsotig a oedd am ail-werthuso eu busnes yn ystod y cyfnod clo gan arwain at greu model busnes newydd a chynhyrchwr bwydydd anifeiliaid mawr a dderbyniodd gefnogaeth gyda ail-greu brand a chefnogaeth gyda gwerthu a marchnata.

 

 

University of Wales Trinity Saint Davids Logo

Catalyst Wales Logo

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction