Busnes Cymru ac Antur Cymru

Yn ystod yr argyfwng Covid-19 sy’n gyfnod di-gynsail, roedd angen i wasanaeth Busnes Cymru ymateb ar frys i sicrhau bod y gefnogaeth oedd mawr ei angen yn parhau’n ddi-dor ar draws Cymru gyfan. Telemat sy’n darparu’r gefnogaeth TG ar gyfer y gwasanaeth a llwyddwyd i ddod o hyd i ddatrysiad oedd yn sicrhau bod:

  • Staff Ledled Cymru yn medru gweithio o bell oddi fewn 24 awr
  • Datblygwyd sgiliau staff i fedru cael mynediad i’r amrediad llawn o ddatrysiadau gweithio o bell oedd ar gael trwy ‘Microsoft 365’
  • Parhad di-dor o gefnogaeth i’r gymuned fusnes gyda staff yn defnyddio ‘Microsoft Teams’ er mwyn cynnal cyfarfodydd cleient wyneb yn wyneb un i un
  • Cyflwyno system ffôn VOIP i alluogi delio’n rhad ac o bell i alwadau cleientiaid

 

Cefnogwyd Antur Cymru, sy’n darparu cefnogaeth fusnes trwy gytundeb Busnes Cymru yng Nghanolbarth, Gorllewin a Gogledd Cymru, er mwyn i’w holl staff sef 80 o weithwyr fedru gweithio o bell oddi fewn i gyfnod o 24 awr o gyhoeddi’r cyfnod clo. Roedd hyn yn cynnwys y gallu i drafod y cyfrifon yn llawn gan sicrhau bod gweithgareddau allweddol megis anfonebu, olrhain llif arian a thalu cyflenwyr yn medru parhau.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction