Beyond Breakout

Daw profiad ystafell ddianc unigryw newydd i’r Drenewydd gyda chefnogaeth Busnes Cymru.  Yn wyneb diswyddo ac yn awyddus i ddefnyddio eu profiad o ddatblygu gemau pwrpasol, penderfynodd Lorna Morris a Jo Woodall gychwyn eu busnes ystafell ddianc eu hun yn y Drenewydd.  Lansiwyd Beyond Breakout ym mis Ionawr 2020 gyda chefnogaeth gan wasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru.

Penodwyd Rheolwr Perthynas o fewn Busnes Cymru i helpu Lorna a Jo i ddatblygu’r syniad cychwynnol a cefnogi’r entrepreneuriaid gyda’r canlynol:-

  • Creu Cynllun Busnes
  • Cefnogaeth marchnata a rhagolygon ariannol
  • Helpu i sicrhau pecyn cyllid o nifer o wahanol ffynonellau, gan gynnwys y Cwmni Benthyciadau Cychwyn Busnes a cronfa Banc Nat West ar gyfer Menywod mewn Busnes.
  • Cefnogaeth bellach i ddod o hyd a sicrhau yr eiddo cywir ar gyfer y busnes, ynghyd â thrafod telerau ac amodau prydles.

 

Roedd cefnogaeth Busnes Cymru yn golygu’r canlyniadau canlynol:-

  • Busnes cychwyn newydd llwyddiannus.
  • £10,000 wedi’i sicrhau gan y Cwmni Benthyciadau Cychwyn Busnes.
  • Creu 2 swydd yn cyfrannu at economi Cymru.

Yn fwy diweddar, mae Rheolwr Perthynas Busnes Cymru wedi bod yn rhagweithiol ac yn amhrisiadwy wrth geisio dod o hyd i’r help busnes i oroesi’r achosion o COFID-19.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction