‘Babita’s Northern Indian Cuisine’

Busnes bwydydd arbenigol yw ‘Babita’s Northern Indian Cuisine’ sydd yn draddodiadol wedi bod yn gweithredu fel busnes bwyd stryd ond gan hefyd werthu pecynnau o sbeisiau cymysg. Gweithiwyd gyda ‘Babita’s’ trwy Brosiect Catalydd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Cychwynnwyd ar y gwaith cyn y cyfnod clo a pharhawyd i gynnig cyngor yn ddi-dor trwy gydol y misoedd dilynol a chreu:

  • Model busnes newydd, a ddyluniwyd yng ngoleuni argyfwng COVID-19.
  • Ymgymerwyd ag adolygiad o’r brand cyfredol.
  • Cynigiwyd cyngor ar farchnata a deunydd pecynnu.
  • Cwblhawyd cysyniadau ar gyfer dylunio brand.

 

Mae ‘Babita’ bellach wedi newid o werthu ‘bwyd stryd’ i fod yn ‘Northern Indian Cuisine’ a chychwyn gwerthu ar y farchnad prydau parod gan werthu trwy hybiau bwyd ac ar lein.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction