Amgueddfa Cymru

Diwedd 2017, ymatebodd Telemat i dendr er mwyn darparu system Wi-Fi i 8 o safleoedd Amgueddfa Cymru. Y gofyniad oedd darparu cyfleuster Wi-Fi cyflym i holl safleoedd Amgueddfa Cymru yn cynnwys Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, Sain Fagan, Amgueddfa Wlân Cymru yn Nhrefach Felindre a Mwyngloddiau Aur Dolaucothi.

Cafodd y tendr ei ganmol am arddangos dealltwriaeth lawn o’r hyn a ofynnwyd amdano yn ogystal â darparu manyleb gwell na’r disgwyl o ran yr offer a amlinellwyd. O ganlyniad mae’r amgueddfeydd, yn ogystal â chynnig Wi-Fi cyflym i ymwelwyr a staff ar draws yr ystâd gyfan, hefyd yn medru gwneud defnydd o ddata sy’n perthyn i niferoedd a phatrymau ymwelwyr, a hyd yn oed yn bwysicach na hynny yn cynnig cyfleoedd marchnata er mwyn hyrwyddo digwyddiadau sydd ar ddod.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction