Hilltop Honey

Mae Hilltop Honey yn frand sefydledig sydd wedi ennill gwobrau am fêl…

Beyond Breakout

Daw profiad ystafell ddianc unigryw newydd i’r Drenewydd gyda chefnogaeth Busnes Cymru. …

Splice Cast

Mae Splice Cast yn y busnes o achub bywydau!  Wedi’i leoli yn…

Cameron Reardon

Entrepreneur yn ei arddegau gyda’i fryd ar fusnes yn mentro gyda menter…

Jessica Peck

Ni fydd busnes di-wastraff yr entrepreneur ifanc yn faich ar y blaned…

Maggie’s Exotic Foods

Cafodd Margaret Ogunbanwo ei magu a’i haddysgu yn Nigeria. Sefydlodd ei busnes,…

Ty Castell, Caernarfon

Manteisiodd Gareth Fon Jones a Roland Evans ar gyfle i greu busnes…

Coles Distillery

Buddsoddodd y teulu Coles lawer iawn o’u harian eu hunain o’u busnes…

Natural Weigh Ltd

Chloe a Robin Masefield yw perchnogion Natural Weigh Ltd, y siop ‘ddiwastraff’…

Roy’s Cafe

Cysylltodd perchennog Roy’s Cafe, Barir Eydan â Busnes Cymru ddiwedd 2019 pan…

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction