Question Time @ Lunch for Antur Cymru Enterprise

Sesiwn Cwestiynau Amser Cinio
12 Hanner Dydd tan 1pm ar Awst 27ain, 2020
Sesiwn Busnes Holi ac Ateb Byw ynghyd â chyhoeddiad MAWR

Beth yw’r ffordd orau i fusnesau yng Nghymru ymateb i’r “normal newydd” a pha gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i gyflawni hyn?

Ymunwch â ni a 6 panelwr a fydd yn cymryd cwestiynau ac yn trafod yr hinsawdd fusnes sydd ohoni.

Cadeirir gan
Bronwen Raine RG
Menter Antur Teifi

Dafydd Evans
Antur Teifi/Busnes Cymru Gogledd Cymru
Yn cymryd cwestiynau ar faterion busnes a TG.

Kelly Gadd
Antur Teifi/Busnes Cymru Canolbarth & Gorllewin Cymru
Yn cymryd cwestiynau ar fusnes a materion AD

Sid Madge
Arbenigwr Brand a Newid
Yn cymryd cwestiynau ar ailfodelu marchnata a brandio

Georgia Gascoyne
Prif Weithredwr, Huntington Fusion
Llywio’r Busnes trwy Covid-19

Helen Howells
Swyddog Polisi Gwledig
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Yn cymryd cwestiynau ar yr economi wledig

Aled Davies
Rheolwr Gwasanaethau TG Telemat
Cymryd cwestiynau ar gysylltedd gweithio o bell

Pwy all fod yn bresennol?

Llunwyr penderfyniadau a pholisïau yn y llywodraeth sy’n ceisio mesur anghenion cyfredol busnesau ledled Cymru.
Perchnogion busnes ledled Cymru sydd â diddordeb mewn cefnogaeth fusnes effeithiol.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction