Pramiau penigamp

Ym mis Tachwedd 2013 penodwyd Antur Teifi I ddarparu’r Gwasanaeth Benthyciadau Dechrau Busnes ar draws Powys, Ceredigion, Sir Gâr a Sir Benfro. Erbyn hyn mae 40 o busnesau newydd ar draws y siroedd wedi llwyddo i sicrhau benthyciadau sydd wedi helpu eu busnesau I lwyddo.

Un o’r cwmnïau hynny yw Ickle Bubba. Gwelodd Ickle Bubba olau dydd ar y r union adeg pan ddaeth plentyn cyntaf Fran a Veronica Vaughan i’r byd yn 2011. Roedd chwilio am y pram hollbwysig yn brofi ad a newidiodd fywyd y pâr yn gyfan gwbl – a hynny cyn i’r babi gyrraedd hyd yn oed!

“Wrth accutane ddechrau chwilio am bram, cawsom sioc o weld pa mor ddrud oedden nhw,” meddai Fran. Penderfynodd y pâr ddylunio pram eu hunain – un a fyddai’n debyg i’r brandiau mwyaf blaenllaw ond a fyddai’n costio hanner y pris. Gyda help benthyciad gan Gynllun Benthyciadau Dechrau Busnes Llywodraeth y DU, crëwyd System DeithioGyflawn ‘Stomp’.

Meddai Fran, “Roedd Richard Jones, ein Hymgynghorydd Busnes, o gymorth mawr yn ystod y broses o gyflwyno cais. Roedd ei g yfraniad yn allweddol I lwyddiant y cais”. Mae’r busnes yn ychwanegiad arall sydd wedi cael croeso cynnes yn nheulu Fran a Veronica.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction