Polisi Iaith Gymraeg

Nod Antur Cymru yw dilyn canllawiau arferion da o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 ac mae’r polisi hwn yn berthnasol i’n holl weithgareddau busnes. Pan fydd y sefydliad yn cynllunio polisïau, arferion neu fentrau newydd, byddwn yn sicrhau eu bod yn hwyluso a chefnogi ymhellach yr hyn sy’n cael ei addo yn y Polisi hwn.

EGWYDDORION EIN POLISI IAITH GYMRAEG

Rydym wedi mabwysiadu egwyddor Deddf yr Iaith Gymraeg, y dylid trin y Gymraeg a’r Saesneg ar sail eu bod yn gyfartal. Fe fydd y ddwy iaith yn cynnal yr un statws a dilysrwydd.

Mae’r Polisi hwn yn nodi’r camau rydym yn eu cymryd i weithredu’r egwyddor hon yn ein gwaith.

Wrth ymdrin â’n cleientiaid a chwsmeriaid eraill, rydym yn ceisio:

  • mabwysiadu yr un amcanion a safonau proffesiynol wrth ddarparu gwasanaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg, lle bynnag mae hyn yn bosibl,
  • galluogi ein cwsmeriaid, lle bynnag mae hyn yn bosibl, i ddefnyddio’r Gymraeg mor rhwydd â’r Saesneg wrth ddelio gyda ni, a sicrhau bod cleientiaid yn ymwybodol o’r cychwyn bod ganddynt ddewis iaith wrth geisio gwybodaeth a chyngor,
  • sicrhau bod ein cleientiaid yn ymwybodol o’r angen i ystyried defnydd o’r Gymraeg yn y busnesau maent am eu cychwyn neu eu datblygu.

Rydym yn cymryd yr ymrwymiad yma o ddifrif, ac yn mabwysiadu safbwynt rhagweithiol i ddewis iaith yn ein gwasanaethau, lle bynnag mae hyn yn bosibl.

Mewn cyswllt gyda chleientiaid, mae hyn yn golygu cynnig dewis iaith yn agored, a cheisio ein gorau i’w ddarparu.

Golyga hyn atgyfnerthu’r defnydd o’r Gymraeg yn ein gwaith o ddydd i ddydd.

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction