Penodi Cwmni Cymorth TG Telemat fel darparwyr blaengar i Fframwaith IoT Cyswllt Ffermio

Telemat

Mae Cwmni Cymorth TG Telemat wedi llwyddo i sicrhau ei le ar fframwaith cymorth technegol arbenigol Cyswllt Ffermio i gefnogi prosiect Ffermydd Arddangos, Rhyngrwyd Pethau (IoT)

Bydd Telemat TG, ynghyd â’i bartner, Yngynghoriaeth Morgan Walsh Cyf, yn cynnig ei brofiad a’i wybodeth i ddarparu cymorth ymgynghori, a pheirianwyr gwasanaeth maes, trwy osod, cynnal ac uwchraddio’r seilwaith IoT ar draws Cymru.

Mae IoT yn cynnig cyfle i fonitro a mesur ystod o weithgareddau ar ffermydd trwy ddefnyddio technoleg cost isel gan gynnwys amrywiaeth o synwyryddion sy’n medru nodi tymheredd, ansawdd aer, symudiad gatiau, ansawdd dŵr a llawer mwy.

Gydag amser, bydd cymwysiadau IoT yn newid y ffordd rydym yn gweithio gan drawsnewid ystod eang o ddiwydiannau. Mae Telemat yn falch iawn o’r cyfle i fedru gweithio yn y maes pwysig hwn wrth i dechnolegau newydd ddod i’r amlwg a datblygu.

Mae prosiect a gyflawnwyd gan Morgan Walsh wrth ail-ddatblygu rheolydd tanc llaeth yn esiampl dda o effaith IoT ar y byd amaeth.  Ddwy flynedd ar ôl ei ddadorchuddio, mae’r system IoT monito llaeth yn arbed tua 10,000 litr o laeth y mis i ffermwyr ar draws y byd oherwydd bod y dechnoleg newydd hon yn medru tynnu sylw ffermwyr a pheiranwyr fferm at unrhyw broblemau yn syth.

 Dywedodd Gary Howell o Morgan Walsh:

 “Mae hwn yn gyfle gwych i ffermwyr fonitro ystod eang o weithgareddau ar eu ffermydd yn awtomatig a fydd yn eu tro yn lleihau costau rhedeg y fferm, yn cynyddu proffidioldeb ac yn helpu i gynhyrchu cynnyrch o ansawdd gwell”.

 Meddai Aled Davies o Gwmni TG Telemat:

 “Mae gweithio i Gyswllt Ffermio yn cydweddu â’n cryfderau ni fel cwmni trwy gydweithio ag arbenigwyr yn y maes amaethyddol i ddarparu datrysiadau TG dwyieithog, ac ry’ ni’n edrych ymlaen at gryfhau’r berthynas â sector sydd mor bwysig i economi Cymru”.

Mae’r rhaglen Cyswllt Ffermio yn cefnogi datblygiad sector mwy proffesiynol, proffidiol a gwydn ar y tir. Mae’n cynnwys rhaglen integredig o drosglwyddo gwybodaeth, arloesi a gwasanaethau cynghori sydd wedi’u cynllunio i ddarparu mwy o gynaliadwyedd, gwell cystadleurwydd, a gwell perfformiad amgylcheddol.

I gael mwy o wybodaeth am Gwmni Datrysiadau TG Telemat: www.telemat.co.uk, neu www.anturcymru.org.uk

I gael rhagor o wybodaeth am y datganiad i’r wasg hwn a lluniau:

Dai Nicholas, Rheolwr Marchnata, Menter Antur Cymru a Datrysiadau TG Telemat  ar 07736542280

I gael gwybodaeth am Morgan Walsh: www.morganwalsh.co.uk

Llun/Photo by: © Hawlfraint y Goron / © Crown copyright (2019) Cymru Wales

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction