Noson Wobrwyo Arwyr Lleol Radio Ceredigion

Ar Nos Iau, 24ain Medi, aeth criw o Antur Teifi ar drip i Aberystwyth ar gyfer Noson Wobrwyo Arwyr Lleol Radio Ceredigion.   Dyma’r tro cyntaf i Radio Ceredigion gynnal  noson wobrwyo  a oedd yn gyfle i gydnabd  rhai o arwyr Ceredigion.

Eleri’n cyflwyno gwobr “Entrpreneur y Flwyddyn” Radio Ceredigion i Mari Slaymaker.
Eleri’n cyflwyno gwobr “Entrepreneur y Flwyddyn” Radio Ceredigion i Mari Slaymaker.

Mae’n debyg bod y panelwyr wedi cael gwaith anodd iawn wrth benderfynu ar yr enillwyr ym mhob cateogri.

Noddwyd cateogri  “Entrepreneur Y Flwyddyn” gan Antur Teifi – a fel mae’n digwydd – merch ifanc o Ddyffryn Teifi oedd yr enillydd.  Mae Mari Slaymaker yn berchen ar siop farbwr yn Llandysul ac y mae’r busnes yn mynd o nerth i nerth.  Mae hefyd yn dilyn cwrs Ymarfer Dysgu (rhan-amser) ym Mhrifysgol Y Drindod Dewi Sant yn ogystal ag wrthi’n braeniaru’r tir  ar gyfer dechrau busnes arall – y syniad mae’n cadw’n gyfrinachol am y tro!   Enillydd haeddiannol iawn.

Eleri Lewis (Canta), Ffion Wyn James (Canta), Heather Davies (Antur Teifi) Aled Davies (Telemat) gyda Mari Slaymker yn Noson Wobryo Arwyr Lleol Radio Ceredigion.
Aled Davies (Telemat), Heather Davies (Antur Teifi), Ffion Wyn James (Canta), Eleri Lewis (Canta) gyda theulu Mari Slaymaker yn Noson Wobrwyo Arwyr Lleol Radio Ceredigion.

 

 

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction