Newyddion gwych i fusnesau yng Nghymru; mae band eang cyflym iawn yn dod i’ch sir chi!

Gall harneisio pŵer band eang cyflym iawn a’i dechnolegau cysylltiedig helpu eich busnes i dyfu a dod yn fwy proffidiol.

Ar hyn o bryd mae band eang cyflym iawn yn cael ei gyflwyno ledled y wlad a bydd yn cysylltu’r dinasoedd, trefi, pentrefi, a chymoedd Cymru â gweddill y byd ar gyflymder cyflym iawn; gan alluogi busnesau i fasnachu a thyfu mewn ffyrdd nas credir fod yn bosib.

Pa fanteision busnes gallwch eu disgwyl gan fand eang cyflym iawn:-

  • Cynnydd mewn elw – llai o alldaliadau a mwy o ymgysylltu â chwsmeriaid.
  • Cynnydd mewn cynhyrchiant– gall cyflwyno gweithio hyblyg gartref neu ar droed alluogi staff i wneud busnes gydag unrhyw un, mewn unrhyw le, ar unrhyw amser drwy ddefnyddio rhwydweithiau preifat ymarferol ac apiau seiliedig ar gwmwl eraill.
  • Cynyddu effeithlonrwydd – mae band eang cyflymach yn rhoi llwyfan mwy dibynadwy a chadarn fel gall defnyddwyr lluosog rannu’r un cysylltiad gwasanaeth heb arafu i lawr.
  • Arbed arian – lleihau costau TG drwy ddefnyddio gwasanaethau cyfrifiadura seiliedig ar gwmwl; newid gweinyddion corfforol drud drwy symud i storfa seiliedig ar gwmwl, lleihau costau ffôn drwy ddefnyddio VoIP, a gorbenion staff gyda gweithio hyblyg.
  • Gwella gwasanaeth i gwsmeriaid – cynyddu cynhaliaeth a ffyddlondeb drwy ddefnyddio meddalwedd CRM seiliedig ar gwmwl a chyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu â chwsmeriaid a chyflenwyr – cyfathrebu ar amser pan fydden nhw’n fwy tebygol o brynu.
  • Gwarchod eich asedau – diogelu eich cwsmeriaid, cynnyrch a data masnachol yn hyderus drwy ddefnyddio gwasanaethau diogelwch seiliedig ar gwmwl. Cadw eich meddalwedd busnes wedi’i ddiweddaru ynghyd â galluoedd megis data wrth gefn ar unwaith sy’n tynnu’r drafferth o ddiogelwch ac uwchraddiadau.
  • Helpu’r amgylchedd– mae lleihau teithiau i’r swyddfa a chyfarfodydd wyneb yn wyneb yn golygu ôl troed carbon is a defnyddio llai o danwydd.

Camau nesaf: 1.) Canfyddwch pryd mae band eang cyflym iawn yn dod atoch chi – Ewch i http://www.superfast-cymru.com/where-and-when?lang=_alt

2.) Archebwch le ar un o’n seminarau a digwyddiadau rhyngweithio am ddim sy’n cael eu cynnal ledled Cymru yn https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/band-eang-cyflym-iawn-sut-i-leihau-costau-a-chynyddu-elw/

3.) Archebwch sesiwn un-i-un gyda chynghorwr band eang cyflym iawn yn eich ardal chi – ffoniwch 03000 6 03000

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction