Menter Antur Cymru i gymeryd rhan mewn weminar ar Trefi Smart

Antur Cymru Enterprise to feature in SMART Towns webinar

Bydd Menter Antur Cymru yn partneru gyda Llywodraeth Cymru a Menter Môn i ddarlledu gweminar ar thema cynlluniau Di-Wifr Trefi, Dydd Iau, 1af Hydref 2020, rhwng 2.30 a 3.30yp.

Bydd y digwyddiad o’r enw ‘Adennill o Covid-19: Trefi SMART’, yn cynnwys cymysgedd o arbenigwyr busnes TG a rhagair gan Lee Waters AS, y Dirprwy Weinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth, a sylwadau cloi gan Hannah Blythyn AS, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol.

Gwahoddwyd Menter Antur Cymru i ymuno i rannu’r arbenigedd â’r profiad y maent wedi’u hennill fel prif gyflenwr Di-Wifr Tref yng Nghymru.  Mae’r busnes wedi cyflwyno cynlluniau ar gyfer mwy na 26 o drefi ledled y rhanbarth gan gynnwys Caerfyrddin a Chaernarfon.  Bydd Aled Davies o Telemat, rhan o bortffolio Menter Antur Cymru yn siarad am ‘Edrych ar y rhwystrau i weithredu’.

Bydd Aled yn awyddus i amlinellu nad yw cynlluniau Di-Wifr Trefi yn ymwneud â gosod y system yn unig, ond sicrhau bod y system yn  gweithio i’r economi ac hefyd adfywio trefi yn ystod COVID-19. Mae gan dîm Telemat brofiad o weithio gyda threfi i sicrhau buddion y systemau trwy ddangos iddynt sut i ddefnyddio’r data o’r system Di-Wifr.

Ymhlith y cynlluniau y mae Telemat wedi’u cyflwyno yw defnyddio data ar gyfer olrhain symudiadau ymwelwyr o amgylch trefi ac annog ymweliadau yn ôl trwy farchnata trwy’r cyfryngau cymdeithasol.  Mae’r mentrau marchnata yn cynnwys tynnu sylw at ddigwyddiadau allweddol, diwrnodau siopa allweddol ynghyd â busnesau yn y trefi sy’n cynnig hyrwyddiadau penodol.

Bydd yr agenda hefyd yn cynnwys y Cynghorydd Clive Davies a weithiodd gyda Telemat i osod cynllun Di-Wifr yn tref Aberteifi, ynghyd â Menter Môn a fydd yn cyflwyno menter newydd i’r ‘Patrwm Platform.’

Mae’r digwyddiad hefyd yn cynnwys sesiwn Holi ac Ateb a gellir ei weld ar-lein trwy Zoom trwy gofrestru trwy Eventbrite.

www.anturcymru.org.uk

01239 710 238

[email protected]

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction