Manteision defnyddio’r Gymraeg i fusnesau

Seminar gan Fusnes Cymru ar gyfer perchnogion busnes a rheolwyr

Seminar a fydd yn helpu’ch busnes i gael y fantais fwya’ o’ch gallu i weithio’n ddwyieithog.

Busines wales
Mae gwerth y Gymraeg mewn busnes a masnach yn cynnwys:
• siarad â’ch cwsmeriaid
• rhoi mantais unigryw i’ch busnes
• creu perthynas tymor hir â chwsmeriaid
• y Gymraeg yn agor cyfleoedd i farchnadoedd newydd
• y Gymraeg yn ffordd o ddangos parch a chwrteisi

Mi fydd y seminar hefyd yn eich cysylltu â’r ffynonellau o gefnogaeth sydd ar gael. Dyma ddwy awr fydd yn fuddsoddiad pwysig ar gyfer eich cwmni a’ch cymdogaeth.

Lleoliadau:
• Castell Aberteifi 8/7/15 8.00 –10.00am
• Gwasg Gomer, Llandysul 8/7/15 6.00 – 8.00pm
• Clwb Rygbi Llanbed 9/7/15 8.00 –10.00am
• Neuadd Cawdor, Castellnewydd Emlyn 9/7/15 6.00 – 8.00pm

Darperir lluniaeth ysgafn (Rhowch wybod am unrhyw anghenion bwyd arbennig).

I sicrhau lle cysylltwch ag : Eleri Lewis ar
01239 712321
07964 114527
[email protected]

Wedi ei ariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Wedi ei ariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction