Mae’r FSB yn chwilio am Fusnesau Bach Gorau Cymru

Mae Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB) yng Nghymru wedi lansio’i ymgyrch i ddod o hyd i fusnesau bach mwyaf llwyddiannus ar draws y DU. Naill ai busnesau sy’n allforio i fusnesau newydd, ac o arloeswyr i fusnesau gwyrdd, busnesau teuluol I entrepreneuriaid ifanc,  mae cwmnïau bach yn cael eu hannog I gymryd rhan  yng ngwobrau FSB Dathlu Busnesau Bach 2019.

Cynhelir rownd derfynol Cymru yng Nghaerdydd ym mis Mawrth 2019, gyda’r holl enillwyr yn cystadlu yn rownd derfynol genedlaethol y DU a gynhelir ar 23 Mai 2019 yn Evolution Battersea, Llundain. Yma, cyhoeddir y 10 enillydd yn y categoriau isod:

 • Busnes Rhyngwladol y Flwyddyn
 • Busnes Moesegol a Gwyrdd y Flwyddyn
 • Gwobr Arloesedd Busnes a Chynnyrch
 • Arloesedd Digidol y Flwyddyn
 • Busnes Meicro y Flwyddyn
 • Busnes Newydd y Flwyddyn
 • Busnes Wedi Tyfu y Flwyddyn
 • Busnes Teuluol y Flwyddyn
 • Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn (30 oed ac iau)
 • Cyflogwr y Flwyddyn
 • Gwobr Cymunedol

Mae’r gwobrau yn rhad ac am ddim I ymgeisio ac  yn agored i bob cwmni bach. Y dyddiad cau ar gyfer y gwobrau Cymraeg yw 8fed Chwefror 2019.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction