Mae’r enwebiadau ar gyfer Gwobrau Busnes Gorllewin Cymru 2019 wedi agor

Mae’r digwyddiad yn cydnabod ac yn dathlu’r amrywiaeth  o fusnesau yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion

Mae’r digwyddiad, sy’n cael ei redeg gan WalesOnline ynghyd â’r Carmarthen Journal a Llanelli Star.

Noddir  y digwyddiad gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac fe’i gynhelir ar nos Wener, Ionawr 18 yng Ngwesty Parc  Y Stradey, Llanelli.

Mae yna 10 categori a dewisir rhestr fer o dri o bob categori yn ogystal  ag un enillydd  a gaiff ei wobryo yn  Busnes y Flwyddyn.

Rhaid i fusnesau weithredu neu wedi eu cofrestru yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro. Y dyddiad cau yw 11.59pm ddydd Sul, Tachwedd 25.

Y categorïau yw:

  • Amaeth
  • Gweithgynhyrchu – busnes mawr
  • Gweithgynhyrchu – Busnesau bach a chanolig
  • Manwerthu
  • Gwasanaethau
  • Twristiaeth a hamdden
  • Hyfforddiant a datblygu
  • Adeiladwaith
  • Busnes bach
  • Bwyd a diod

Am ragor o fanylion am bob un o’r categorÏau ewch i:  goo.gl/9trhJq

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction