Mae’r asiantaeth menter busnes flaenllaw y tu ôl i gytundeb cymorth Busnes Cymru ar draws Canolbarth, Gorllewin a Gogledd Cymru yn ail-frandio

Mae Menter Antur Cymru, sef enw newydd Antur Teifi, wedi ail-lansio ei frand a’i enw mewn gweminar sesiwn holi ac ateb drwy Zoom ar ei gwefan newydd.

Wrth ddathlu 40 mlynedd fel arloeswr cymorth busnes dwyieithog yng Nghymru, cyhoeddodd y fenter cymorth busnes ei henw a’i frand newydd yn y weminar cwestiynau amser cinio dan gadeiryddiaeth ei RG, Bronwen Raine, a oedd yn cynnwys panel o chwe arbenigwr diwydiant.

antur cymru brandio

Gwnaed y penderfyniad i ail-enwi ar ôl ymchwil mewn ymgynghoriad â chleientiaid busnes a rhanddeiliaid, dynnu sylw, er bod y cwmni wedi bodoli yn rhan o’r dirwedd fusnes yng Nghymru ers dros 40 mlynedd, nid oedd yn cael ei ystyried yn frand ledled Cymru.

Roedd llawer a gafodd eu cyfweld fel rhan o’r ymarfer ymchwil yn anymwybodol fod Menter Antur Cymru yn cyflwyno llu o gytundebau Llywodraeth Cymru gan gynnwys cytundeb cymorth Busnes Cymru yng Nghanolbarth, Gorllewin a Gogledd Cymru. Cytundeb sy’n cynnig cymorth busnes wrth gychwyn, rhedeg a thyfu busnesau. Hefyd, nid oedd yr ymatebwyr yn ymwybodol bod Menter Antur Cymru yn cyflawni cytundeb Syniadau Mawr Cymru sy’n hyrwyddo entrepreneuriaeth ar gyfer pobl ifanc a chytundeb Sgiliau Newydd, Cychwyn Newydd.

Sefydlwyd y busnes yn 1979 fel Menter Gymdeithasol ac mae wedi arloesi cefnogaeth busnesau mewn trefi a’r economi wledig gyda dros 80 o staff ar draws y cytundebau. Mae’n gweinyddu cynlluniau i gefnogi twf ac arloesedd mewn ardaloedd gwledig gan gynnwys Prosiect Fferm Wynt Gorllewin Brechfa, sydd yn y 18 mis diwethaf, wedi dyfarnu grantiau o £900,000 o gymorth gwledig o’r gronfa £3 miliwn y maent yn ei rheoli.

Mae Bronwen Raine, RG, yn crynhoi’r siwrnai hyd yma:

“Trwy’r ymchwil i gwsmeriaid a rhanddeiliaid gwelsom fod enw Antur Teifi yn rhoi’r argraff bod ein hol troed yn Nyffryn Teifi. Mewn gwirionedd, mae gan ein portffolio busnes, sy’n cynnwys Gwasanaethau TG Telemat, cytundebau a chwsmeriaid sy’n ymestyn ar hyd a lled Cymru ac sy’n cynnwys Y Senedd yng Nghaerdydd, cynlluniau Di-Wifr Trefi yng Ngwynedd, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin, a Chytundebau Gwasanaethi ym mhob un o’r 16 sir.”

Dyfeisiwyd a dyluniwyd y brand a’r wefan yn fewnol gan y tîm Gwasanaethu Ymgynghori Busnes sy’n darparu gwasanaethau masnachol i’r gymuned fusnes ledled Cymru.

Gweler: www.anturcymru.org.uk

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction