Mae Gwasanaethau TG Telemat yn ail-frandio ac yn cynnig gwasanaeth gweithio o bell a chysylltedd gwledig

Mae Gwasanaethau TG Telemat yn ail-frandio i osod ei hun o fewn portffolio busnes Menter Antur Cymru.

Mae Gwasanaethau TG Telemat yn dilyn ôl troed Menter Antur Cymru trwy hyrwyddo ei wasanaethau dwyieithog i Gymru gyfan. Roedd yn amlwg o ymchwil cwsmeriaid a rhanddeiliaid nad oedd llawer yn y byd busnes yn gwybod ei fod wedi sefydlu cynlluniau Di-Wifr Tref mewn 22 o drefi ledled Cymru, ac nid oeddent yn ymwybodol bod Telemat yn ddarparwr gwasanaethau TG blaengar i fusnesau bach a chanolig mewn ardal helaeth gyda amrywiaeth o sectorau busnes ledled Cymru.

telemat rebrand

Mae’r trefi gan gynnwys Caernarfon, Caerfyrddin, Aberteifi a Conwy wedi mwynhau pecynnau sydd, ynghyd â darparu cysylltedd Di-Wifr, y mae datrysiadau Telemat yn cynnig y gallu i gynaeafu data hanfodol wrth olrhain cwsmeriaid, arferion siopa a chyfleoedd allweddol i farchnata ymwelwyr i ymweliadau dychwelyd gan ddarparu mwy o brofiad siopa lleol cynaliadwy. Mae hyn yn hanfodol yn y byd ol-COFID-19 gyda threfi yn sbardun annatod wrth ail-wefru’r economi wledig.

Mae Gwasanaethau TG Telemat wedi sefydlu cytundebau CLG gyda y Senedd, Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru, ymhlith eraill, a llawer o wasanaethau busnes mewn sectorau fel marchnadoedd cyfrifon a chyfreithiol. Mewn gwirionedd mae’n gwasanaethu dros 100 o fusnesau bach a chanolig gyda CLG ledled Cymru.

Eglura Aled Davies, Rheolwr Gwasanaethau TG Telemat:

“Rydym wedi llwyddo i ennill llawer o gytundebau gwasanaethu mawr gyda llawer o gleientiaid sydd a gofynion aml-safle. Rwy’n credu bod ennill y rhain yn ganlyniad i’n profiad o ddarparu datrysiadau TG, cadw i fyny a thechnoleg flaengar a’r ffaith ein bod yn cynnal cefnogaeth busnes a busnes yn hollol ddwyieithog.”

Roedd ymateb Telemat yn gynharach eleni i argyfwng COFID-19 yn gyflym ac yn dreiddgar, gan drosglwyddo ei cwsmeriaid i weithio gartref a galluogi parhad masnachol trwy sefydlu systemau TG i alluogi swyddfa gefn, gwerthu a rhwydweithio tîmoedd. Cyflwynwyd y mwyafrif o atebion cyn pen 24 awr ar ôl i’r archeb ddod i mewn.

Ar hyn o bryd mae Telemat yn arwain y farchnad ym maes gweithio o bell, cysylltedd gwledig a phecynnau ar gyfer cymunedau, ffermydd a threfi i roi gwasanaeth blaengar i’r gyrwyr economaidd pwysig hyn a’u helpu i fasnachu yn y byd busnes drychol newydd yma.

Gweler: www.telemat.co.uk or phone 01239 712345

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction