Mae Antur Cymru yn cyfrannu tuag at fanciau bwyd ac elusennau adeg y Nadolig

Mae Antur Cymru wedi ail-ddosbarthu gwariant partïon Nadolig eleni trwy roi arian a dodrefn i elusennau yn y cymunedau lle mae’n cyflawni cytundeb Busnes Cymru.  Dyma’r sefydliadau a dderbyniodd cyfraniadau:

Banc Bwyd De Gwynedd

Golau Banc Bwyd Llandysul
Banc Bwyd Caerfyrddin
Uned Gymorth Cam-drin Domestig yn Nhinbych


Mae Antur Cymru yn asiantaeth fusnes o Gymru sy’n cefnogi economi fusnes Cymru,
drwy cynnig cyngor busnes ifusnesau rhanbarthol a lleol, cymunedau gwledig a phrosiectau adfywio canol tref.  Gyda dros 40 mlynedd yn rhan o dirwedd fusnes Cymru, rydym yn darparu gwasanaeth cyngor Busnes Cymru yng Nghanolbarth, Gorllewin a Gogledd Cymru ynghyd ag ystod o wasanaethau ymgynghori masnachol ac arbenigol.

Carmarthen Food Bank
Antur Cymru Enterprise donate £800 to Wal’s Food Banks at Christmas

www.anturcymru.org.uk

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction