Mae Antur Cymru wedi penodi Ymgynghorydd Cyflogaeth ar Gyfer Pobl Anabl

Penodwyd Catherine Rowland, aelod profiadol o Dîm Ymgynghorol Busnes Antur Cymru yn Ymgynghorydd Cyflogaeth ar gyfer pobl anabl ar gyfer Canolbarth, Gorllewin a Gogledd Cymru.

Mae’r rôl newydd yn darparu cyngor i fusnesau ar recriwtio ac ymsefydlu pobl ag anabledd i’r gweithle ac yn helpu busnesau ymhellach i addasu polisïau a phrosesau i sicrhau arfer gorau wrth ddatblygu gweithlu amrywiol a thalentog.

Cyflwynir y fenter newydd hon ledled Cymru trwy rhaglen gymorth Busnes Cymru ac fe’i hariennir yn llawn gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd Catherine –

“Rwy’n darparu gwell dealltwriaeth, gan ddangos i fusnesau lleol sut y gallant ddatblygu arferion recriwtio a chyflogaeth yn hawdd i wella canlyniadau swyddi a rhagolygon gyrfa i bobl anabl, cyrchu cronfa o dalent heb ei gyffwrdd, a creu buddion o gael gweithlu amrywiol.”

Croesawodd Bronwen Raine, RG Antur Cymru yr apwyntiad –

“Rydym mor falch o gael profiad Catherine s’yn ein helpu i gefnogi busnesau i gael mynediad at y buddion cadarnhaol o gyflogi pobl ag anableddau.  Mae’r gwaith hwn yn cyd-fynd yn fawr â’n gwerthoedd craidd fel sefydliad sy’n gweithio i gefnogi’r agenda gynhwysiant yng Nghymru.

Byddem yn croesawu ymholiadau.  Cysylltwch â:

Catherine Rowland

Ymgynghorydd Busnes Arbenigol

Ymgynghorydd Cyflogaeth Pobl Anabl

Rhif Ffôn Symudol: 07969 577294

 

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction