Llwyddiant Cyber Essentials

Mae Antur Teifi wedi llwyddo  gyda’i cais am Dystysgrif Cyber ​​Essentials a ddyfarnwyd gan IT Governance Ltd.

Mae Cyber ​​Essentials yn gynllun a gefnogir gan Lywodraeth y DU  sy’n darparu’r mecanwaith i sefydliadau ddangos i gwsmeriaid, buddsoddwyr, yswirwyr ac eraill eu bod wedi cymryd y camau hanfodol i amddiffyn eu hunain yn erbyn ymosodiadau seiber. Mae hefyd yn galluogi cwmnïau i dendro’n llwyddiannus am gontractau’r Llywodraeth.

Ar ôl cwblhau’r holl ofynion angenrheidiol, bydd Antur Teifi nawr yn medru arddangos y bathodyn  *CREST i ddangos ei fod yn gweithredu’n bositif  yn erbyn bygythiadau seiber.

* Y corff achredu cynllun Cyber ​​Essentials Llywodraeth y DU.

Diolch hefyd i Telemat TG am y cyngor a’r gefnogaeth a sicrhaodd ein bod yn llwyddiannus yn cadw achrediad Cyber ​​Essentials eleni eto.

 

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction