Kevin Harrington wedi’i apwyntio yn Rheolwr Telemat TG

Kevin Harrington wedi’i apwyntio yn Rheolwr Telemat TG

Yn rhan o’r tîm rheoli canolog yn y cwmni ers 2015 mae Kevin Harrington eisoes yn wyneb cyfarwydd ym Menter Antur Cymru. Yn ddiweddar, fe’i benodwyd yn Rheolwr Adran TG cwmni Telemat.   Yr hyn sy’n ei wneud yn frwdfrydig am y swydd hon yw’r her o arwain twf gwasanaethau Di-Wifr i Drefi, Trefi Clyfar a LoRaWAN.

Meddai Kevin, “Ry ni’n gweld twf ym meysydd blaengar ar gyfer gwasanaethau ymgynghori megis y Rhyngrwyd Pethau.  Ein strategaeth yw symud tuag at wasanaethau ymgynghori o fewn y technolegau datblygol hyn tra’n parhau i ddarparu gwasanaethau busnes TG rhagorol i’n cwsmeriaid gyda chefnogaeth TG a chytundebau lefel gwasanaeth.

Yn ei fis cyntaf wrth y llyw, mae Kevin wedi goruchwylio lansiad gwefan newydd Telemat ac wedi ennill cytundebau o bwys ar draws Cymru yn darparu Di-Wifr i Drefi, y Rhyngrwyd Pethau a LoRaWAN.

http://www.telemat.co.uk

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction