Website AnturCymruWales Telemat IT

Technegydd TG: Telemat

Technegydd TG: Telemat

Oes gennych chi brofiad a diddordeb mewn TG?  Mae gennym gyfle i chi ymuno â thîm Telemat i ddarparu gwasanaeth TchG i gleientiaid busnes ledled Cymru.  Mae’r rôl yn gofyn am wybodaeth ymarferol dda o weinyddion, rhwydweithio, systemau Di-Wifr, byrddau gwaith, gliniaduron a pherifferolion ac ati.  Bydd y rôl yn cynnwys darparu cefnogaeth TchG ar y safle ac o bell ar gyfer cwsmeriaid mewnol ac allanol.  Bydd angen i ymgeiswyr ddangos profiad/cymwysterau mewn systemau gweithredu gweinydd Microsoft, rhwydweithio a waliau tân, cynhyrchion yn y cwmwl, gosod Di-Wifr/Band Eang a dealltwriaeth o Office 365.  Y mae angen safon uchel o sgiliau gofal cwsmer a chyfathrebu.

Cyflog: Yn cychwyn o £23,000 y flwyddyn (i’w drafod), yn dibynnu ar lefel profiad a chymwysterau.

Manteision ychwanegol: Y mae Antur Cymru yn darparu pecyn deniadol o fuddion gan gynnwys 23 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau cyhoeddus, pensiwn, rhaglen cefnogi gweithwyr, cynllun beicio i gwaith ac yn y blaen.

Oriau: Llawn amser, 37.5 awr yr wythnos

Math o gontract: Parhaol

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9yb, Dydd Gwener, 1af Hydref, 2021.  Am becyn ymgeisio cysylltwch â Marion Morris ar [email protected]

I wneud cais am y swydd hon e-bostiwch eich manylion i mmorris@anturcymru.org.uk

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2021. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction