Website AnturCymruWales Antur Cymru

Menter Antur Cymru

Cyfleoedd profiad gwaith Kickstart, llawn amser a rhan amser ar gael:

Kickstart scheme Wales

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Adnoddau Dynol, TG, Cyllid, Cymorth Busnes, Gwasanaeth Cwsmer neu Weinyddiaeth?  Ydych chi am gael eich gyrfa ar y trywydd iawn a cael blas ar weithio yn un o brif sefydliadau cymorth busnes Cymru?

Dechreuwch eich gyrfa gyda chyfle cyffrous i ennill profiad gwaith gwerthfawr a sgiliau trosglwyddadwy gyda lleoliad 6 mis gydag Antur Cymru.  Byddwch yn gweithio’n agos o fewn ein tîm ac yn cael cefnogaeth i ddatblygu eich sgiliau ar gyfer y dyfodol ynghyd â ennill profiad uniongyrchol ym mhob agwedd ar weithio mewn swyddfa brysur, delio â a chwsmeriaid, defnyddio’r pecynnau cyfrifiadurol diweddaraf, a chymaint mwy.

Gwnewch cais nawr am ein swyddi diweddaraf sydd ar gael ledled Cymru – mae gennym 6 swydd yn barod ar gyfer cychwyn ar unwaith. Am ragor o wybodaeth a sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Marion Morris ar 01239 710238 neu ebostiwch

[email protected]

I wneud cais am y swydd hon e-bostiwch eich manylion i mmorris@anturcymru.org.uk

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2021. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction