Website AnturCymruWales Antur Cymru

Gweinyddwr ar gyfer Tîm Busnes Cymru Gogledd Cymru

 A oes gennych yr hyn sydd ei angen i chwarae rôl allweddol wrth gefnogi mentrau bach a chanolig yng Nghymru i gyflawni eu huchelgais am dwf? Os felly, byddwch yn falch o glywed bod cyfle i ymuno â tîm cyfeillgar Busnes Cymru yng Ngogledd Cymru.

Pwy fydda i’n gweithio gyda?

Mae Busnes Cymru yn darparu cymorth busnes o’r radd flaenaf i fentrau bach a chanolig yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru.  Fe’i ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ac mae’n cael ei ddarparu gan Bartneriaeth Twf Cymru (PTC), partneriaeth o Busnes Mewn Ffocws, Antur Cymru a Serco.

Felly, beth fydd rôl Gweinyddwr yn cynnwys?

 Yn adrodd i’r Arweinydd y Tîm Perthynas â Chleientiaid, byddwch yn darparu gwasanaeth broceriaeth llawn i gleientiaid i gynorthwyo â’r gwaith o ddarparu gwasanaeth Busnes Cymru. Bydd eich dyletswyddau’n cynnwys ond nid yn gyfyngedig i:

  • Gosod data yn gywir o fewn bas-data a taenlenni.
  • Darparu cymorth gweinyddol ar gyfer trefnu gwahanol hyfforddiant a digwyddiadau i’r rhanbarth e.e. paratoi gwybodaeth, gwybodaeth cofrestru a manylion mynychu cleientiaid, dilyn i fyny ar unrhyw wybodaeth sydd ar goll.
  • Cynnal ffeiliau cleientiaid yn gywir.
  • Ateb y ffôn a cyfeirio galwadau i’r person iawn.

Beth fydd ei angen arnaf er mwyn cael fy ystyried ar gyfer y rôl Gweinyddwr hwn?

  • Profiad o weithio o fewn rôl weinyddol/gwasanaeth cwsmeriaid, gyda sylw da at manylder a darparu gwasanaeth effeithiol o safon uchel.
  • Profiad o gosod data i fewn i bas-data a taenlenni.
  • Y gallu i weithio’n effeithiol o dan bwysau mewn amgylchedd sy’n gofyn am gywirdeb.
  • Yn drefnus iawn, gyda’r gallu i reoli a blaenoriaethu llwyth gwaith yn effeithiol
  • Sgiliau cyfathrebu a rhwydweithio gwych, gyda’r gallu i ryngweithio’n effeithiol â phobl ar bob lefel.
  • Llythrennedd TG gyda gwybodaeth weithredol dda o Microsoft Office.

Beth fyddaf i’n ei dderbyn yn gyfnewid?

Cyflog: £19,000 y flwyddyn, i’w drafod, yn dibynnu ar lefel profiad a

chymwysterau.

 Manteision ychwanegol: Y mae Antur Cymru yn darparu pecyn deniadol o fuddion gan gynnwys cynllun gweithio hyblyg, 23 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau cyhoeddus, pensiwn, rhaglen cefnogi gweithwyr, cynllun beicio i gwaith ac yn y blaen.

Oriau: Llawn amser, 37.5 awr yr wythnos

Math o gontract: Parhaol (tan Medi 2022)

Lleoliad: Gweithio o Adref

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9yb, Dydd Llun, 27 Medi, 2021.  Am becyn ymgeisio cysylltwch â Marion Morris ar [email protected]

I wneud cais am y swydd hon e-bostiwch eich manylion i mmorris@anturteifi.org.uk

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2021. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction