Hwb i Wasanaethau Cymorth Busnes yr Iaith Gymraeg

Bydd gwasanaethau cymorth busnes trwy’r Gymraeg yn cael hwb dros y misoedd nesaf gyda lansiad ymgyrch newydd sbon sy’n targedu busnesau ac entrepreneuriaid ar draws Gogledd Orllewin Cymru.

Mae gwasanaeth Busnes Cymru, Llywodraeth Cymru yn awyddus i ymestyn ei apêl trwy hyrwyddo ei weithdai Cymraeg, sesiynau galw heibio a darpariaeth llinell gymorth ddwyieithog. er mwyn codi’r nifer o bobol sy’n manteisio ar gefnogaeth cyfrwng Cymraeg.

Meddai Dafydd Evans, Rheolwr Gogledd Cymru, Busnes Cymru:

“Mae’r ymgyrch yn rhan o’n nod i annog siaradwyr Cymraeg i fanteisio ar ein gwasanaethau dwyieithog ac ymgysylltu â Busnes Cymru yn y Gymraeg.

“Ry ni wedi sylwi bod llawer sy’n cymryd rhan yn ein digwyddiadau ac yn derbyn cyngor, yn tueddu i wneud hynny trwy’r Saesneg. Mae llawer ohonynt, serch hynny, yn ddwyieithog, felly ry’ ni am sicrhau bod ein cwsmeriaid a’n darpar gleientiaid yn hollol ymwybodol bod y gwasanaethau ar gael yn y Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg. 

Bydd llawer o’r ymgyrch yn y Gymraeg yn unig, gan dargedu cyfryngau Cymraeg a rhwydweithiau cymdeithasol – dyma’r tro cyntaf i ni wneud hyn. Y gobaith yw y bydd yn cynyddu nifer y bobol sy’n manteisio ar ein gwasanaethau a’n digwyddiadau Cymraeg, gan roi cyfle i’n cleientiaid gyfathrebu â ni yn eu hiaith gyntaf.

“Mae gan Fusnes Cymru gynghorwyr profiadol sy’n siarad Cymraeg a Saesneg, felly mae ein neges yn syml – mae gennych ddewis pan fyddwch chi’n siarad â ni. Rydym am sicrhau bod ein cyngor mor hygyrch â phosib yn y ddwy iaith. “

Mae busnesau sydd â diddordeb mewn cofrestru ar gyfer sesiynau neu weithdai yn Gymraeg yn cael eu hannog i gysylltu â Busnes Cymru drwy’r wefan neu i ffonio’r llinell gymorth ar 03000 6 03000.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction