Hwb i hygrededd gwasanaeth ymgynghori tîm Canta

Yn ddiweddar mae Canta, cwmni cyfathrebu Antur Teifi, wedi dod yn aelod o’r Sefydliad Ymgynghori ac mae aelodau’r tîm yn dilyn rhaglen er mwyn ennill Tystysgrif Datblygiad Proffesiynol Parhaus. Mae gwaith ymgynghori priodol yn ofyniad sy’n dod yn fwyfwy allweddol i gyrff cyhoeddus a’r sawl sy’n cyflawni contractau cyhoeddus. Bydd profiad Canta yn yr agwedd arbenigol hon ar gyfathrebu, yn cael ei wella drwy fod yn aelod o’r Sefydliad Ymgynghori sy’n ceisio sicrhau bod ei aelodau’n cael y wybodaeth ddiweddaraf am arfer da newydd yn y maes.

Meddai Arwyn Davies, Cyfarwyddwr Cyfri Canta, “Mae’n bwysig i ni a’n cleientiaid ein bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am waith rheoleiddio a thechnegau ac arfer da ym maes ymgynghori. Rydym yn hyderus y bydd bod yn aelod o’r Sefydliad Ymgynghori yn fantais wrth i ni fynd ati i ddarparu gwasanaethau ymgynghori ystyrlon a phroffesiynol.”

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction