Hoffech chi weld eich stryd fawr yn fishi ac yn fyrlymus?

Ydi siopau gwag yn effeithio arnoch chi neu’ch busnes?

Dewch draw i rannu eich syniadau, eich profiadau a’ch gobeithion gyda ni a chynrychiolwyr

Grwp Cefn Gwlad Sir Gâr.

21/7/2016 – 5 Stryd Caerfyrddin, Llandeilo 10.00yb – 7.00yh

22/7/2016 – Neuadd Cawdor, Castellnewydd Emlyn 10.00yb – 7.00yh

25/7/2016 – 7a Stryd y Brenin, Caerfyrddin 10.00yb – 7.00yh

Cyfle gwych i gyd-gynllunio a chyd-arloesi ar gyfer dyfodol y stryd fawr.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Eleri Lewis ar 01239 712321 neu [email protected]

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Antur Cymru Enterprise delivers the Business Wales contract in Mid, West and North Wales. Part of the group is Telemat IT Services who work with businesses to deliver cutting edge IT projects. The company champions businesses and the rural economy.

Contact us

T: 01239 710 238
E: [email protected]

A: Parc Busnes Antur Teifi, Aberarad, Castell Newydd Emlyn, Sir Gâr, SA38 9DB

Cymraeg logo

AncoraThemes © 2022. All Rights Reserved.

Antur Cymru is a trading style of Antur Teifi | Antur Teifi is a registered society under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 Registered in Wales | © Antur Teifi | Reg. No. IP23194R | VAT No. GB 485 2427 30 | Website by Design Reaction